Fotodokumentácia

Elektráreň Prunéřov II – Komplexná obnova. OB09 – Odsírenie, Izolácia absorbérov a dymovodov (CZ)