Služby

Naše služby

Tepelné izolácie | Chladové izolácie | Protipožiarne izolácie | Akustické izolácie | Klampiarske práce | Inžiniering izolácii | Projektová podpora | Termovízia | Sprievodné elektrické ohrevy – Dodávka a montáž | Konzultácie a plánovanie | Projekcia izolácii

Komplexné služby

Rozdelenie činností

Tepelné izolácie

Technologické celky, potrubné rozvody, energetické rozvody, telesá, zásobníky, kotle, zariadenia, VZT potrubia, dopravníky, silá, cyklóny, ventilátory a pod.

Chladové izolácie

Nádrže, potrubné rozvody, rozvody chladenia a klimatizácie, ochrana proti kondenzácii

Protipožiarne izolácie

Protipožiarne izolácie vzduchotechnických potrubí, prestupy cez steny a iné

Elektrické ohrevy

Samoregulačné systémy proti zamrznutiu, elektrické ohrevy do vysokých teplôt, potrubia, nádoby, dopravníky

Klampiarske práce

Rôzne riešenia z plechu, opláštenie budov, strešné práce