Fotodokumentácia

US Steel Košice, Odprášenie Aglomerácie