Fotodokumentácia

Tepláreň Považská Bystrica, Vonkajšie rozvody horúcej vody