Fotodokumentácia

Tepláreň Považská Bystrica, AKU2000 – Zásobník vody