Fotodokumentácia

SKC FOUNDRY, Štúrovo, Izolácia filtra