Fotodokumentácia

GPN, Rouen (FR), Jednotka na výrobu kyseliny dusičnej