Fotodokumentácia

A&U Energie, Nový kotol s príslušenstvom