Fotodokumentácia

A&E Energie, Nový kotol s príslušenstvom