Fotodokumentácia

2021 Paroplynová elektráreň, Herne – Izolácia a oplechovanie kondenzátora